Go to www.rzeczpospolita.com for more information on Stanisław Tymiński